Hệ thống Web được phát triển trên nền Joomla 3.xx bởi Đinh Quyết Đào tạo ANSYS, Đào tạo Cơ khí, Đào tạo SolidWorks Đinh Văn Quyết Học SolidWorks Monmin đồ chơi an toàn đồ chơi giáo dục Đồ chơi tự kỷ Giáo dục sớm Montessori MONMIN Mấu leo núi Xà đu đa năng Đồ chơi tự kỷ< a href="https://www.monmin.net/">Giáo dục sớm Montessori

CAPABILITIES CHART

ROCKY DEM 4.0 ROCKY DESIGNER ++ ROCKY PROFESSIONAL
General    
Materials Catalog
Interactions Catalog
Extend Simulation
Simulation Restart
Simulation Scheduler
Unit System Management
Parametric Support (Pre & Post)
Compressed Data Storage
Linux OS Support
Periodic Boundaries  
Python Scripting  
HPC and Parallel Process    
Parallel shared memory Solver (HPC licenses required) +
Single GPU and multiGPU Solver (HPC licenses required)  
Contact and Physical Models    
Rolling Resistance Model: Type 1 - Constant rolling resistance model
Rolling Resistance Model: Type 3 - Elastic-plastic spring-dashpot resistance model
Contact Model (Normal Forces): Linear Hysteresis & Linears Elastic Viscous
Contact Model (Tangential Forces): Elastic Coulomb & Coulomb Limit
Shear Wear Contour Plots
Wear (Surface Wear Modification)  
Particle Breakage  
Thermal Model  
Airflow Model (Lattice Boltzmann)  
Geometry Types    
Custom Inlets
Custom Geometries (import *.XGL, *.STL, and *.DXF Files)
Feed Conveyor Parametric
Receiving Conveyor Parametric
Custom Geometries (import *.CAS and *.MSH ANSYS Fluent Files)  
Movement    
Rotation
Translation
Rotation Without Displacement
Translation Without Displacement
Motion Preview
Vibration  
Pendulum  
Periodic Motion  
6DOF (Six Degrees of Freedom)  
Replicate Geometry  
Combined Motions  
Particle Types    
Spherical Particles
Non-Round Particles
Particle Size Distribution
Adhesive Materials (Wet/Dry/Sticky Contact Rheologies)
Particle Detailed 3D View
Concave Particles  
Flexible Particles  
Data Export    
Export Image
Export Table Data
Export Curve Data
Colision Data Collection & Export for FEA Analysis (ANSYS Mechanical)
Colision Energy Spectrum  
Export Modified Wear Geometry  
Quantitative Calculations    
Cube Selection
Cylinder Selection
Plane Selection
Polyhedral Envelope Selection
Property Filter
Residence Time
Particle Tagging
Eulerian Statistics  
Particle Time Statistics  
Particle Flip Count  
Post Processing Tools    
3D View
Time Plot
Space Plot
Histogram
Cross Plot
Video Animation
Motion Preview
MultiTime Plot  
Particle Inspector  
Particles Trajectory  
Particle Detailed 3D View  
External Coupling / Other Physics    
ANSYS Workbench Parametric Integration
ANSYS Mechanical 1-Way Coupling (DEM-to-FEA)
ANSYS Fluent 1-Way Coupling (CFD-to-DEM)
ANSYS Fluent 2-Way Coupling  
DYNARDO optisLang Integration  

+ Additional Product Required
++ Rocky Designer - Max. 1.000.000 Particles

Các Giải Pháp
  • Prev
Giải pháp mô phỏng vỏ chắn điện từ
Giải pháp mô phỏng bài toán va chạm ô tô
Giải pháp mô phỏng phổ đáp ứng
Giải pháp tính toán độ ồn sinh ra trong các thiết bị
Giải pháp mô phỏng khí động đàn hồi cầu treo dây võng
Mô phỏng đáp ứng điều hòa của kết cấu (Harmonic Response)

TUYỂN DỤNG

LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH:
C2 lô 20, KĐTM Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: (84-24)39 727 464 Fax: (84-24)39 727 464
Email: info@advantech.vn

HỖ TRỢ KỸ THUẬT:
Email: support@advantech.vn

Họ tên
E-Mail

FOLLOW US