PTC® Windchill® PDM quản lý dữ liệu sản phẩm cho các công ty vừa và nhỏ 25 CAD users

Tính năng

 • Truy cập an toàn
 • Kho trung tâm
 • Kiểm soát sửa đổi
 • Tìm kiếm
 • Lịch sử tập tin
 • Quy trình phê duyệt tự động
 • Tiếp cận từ xa
 • Thông báo
 • Xem trước toàn bộ tài liệu
 • Tìm và tái sử dụng dữ liệu thiết kế
 • BOM và báo cáo mối quan hệ (CAD BOMs only – no part BOMs)
 • Rà soát kiểm tra
 • Khả năng mở rộng Up to 25 CAD users, 200 viewers
 • Cấu hình hệ thông, Windows only, SQL Server only,
 • single physical or virtual deployment
 • Tự động tạo ra định dạng thứ cấp Lightweight viewables, PDF, DXF, IGES, STL
 • Dữ liệu tích hợp hoặc độc lập quản lý khách hàng
 • Xem, đánh dấu, đo lường, chia bản vẽ và mô hình
 • Hỗ trợ đa dạng nguồn CAD:
  PTC® Creo®, AutoCAD®, SolidWorks®, Autodesk Inventor®, PTC® Pro/ENGINEER® Wildfire®, PTC® Creo® Elements/Direct®, and PTC® Mathcad®
 • Microsoft Office tích hợp trực tiếp

TUYỂN DỤNG

LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH:
C2 lô 20, KĐTM Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: (84-24)39 727 464 Fax: (84-24)39 727 464
Email: info@advantech.vn

HỖ TRỢ KỸ THUẬT:
Email: support@advantech.vn

Họ tên
E-Mail