Terminology

Chúc năng thuật ngữ chuyên ngành
Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
XML
XML (Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng) là một đặc tả tổng thể cho việc tạo ngôn ngữ đánh dấu theo yêu cầu. Nó được phân loại như là ngôn ngữ mở rộng, bởi vì nó cho phép người dung định nghĩa các phần tử để đánh dấu. Mục đích của XML là bổ xung thông tin hệ thống trong việc chia sẻ cấu trúc dữ liệu, đặc biệt là thông qua Internet, để mã hóa các tài liệu, và để tạo ra các dữ liệu nối tiếp.

TUYỂN DỤNG

LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH:
C2 lô 20, KĐTM Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: (84-24)39 727 464 Fax: (84-24)39 727 464
Email: info@advantech.vn

HỖ TRỢ KỸ THUẬT:
Email: support@advantech.vn

Họ tên
E-Mail