Hệ thống Web được phát triển trên nền Joomla 3.xx bởi Đinh Quyết Đào tạo ANSYS, Đào tạo Cơ khí, Đào tạo SolidWorks Đinh Văn Quyết Học SolidWorks Monmin đồ chơi an toàn đồ chơi giáo dục Đồ chơi tự kỷ Giáo dục sớm Montessori MONMIN Mấu leo núi Xà đu đa năng Đồ chơi tự kỷ< a href="https://www.monmin.net/">Giáo dục sớm Montessori

Terminology

Chúc năng thuật ngữ chuyên ngành
Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Under Running(U/R)
Cầu trục di chuyển trên bản cánh phía dưới của dầm chữ I
Unstructured grid
Unstructured grid - Lưới không có cấu trúc
Các ô lưới dạng tam giác hoặc tứ diện được sắp xếp tùy ý. Không có chỉ số lưới, không có ràng buộc việc bố trí sắp xếp các ô lưới.
Upwind schemes

Sơ đồ Upwind
Sơ đồ thuật toán phương pháp rời rạc hóa số hệ phương trình vi phân từng phần Hyperbolic.

User Defined Body
Đối tượng do người dùng quy định.

TUYỂN DỤNG

LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH:
C2 lô 20, KĐTM Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: (84-24)39 727 464 Fax: (84-24)39 727 464
Email: info@advantech.vn

HỖ TRỢ KỸ THUẬT:
Email: support@advantech.vn

Họ tên
E-Mail