Terminology

Chúc năng thuật ngữ chuyên ngành
Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Terminal emulator
Cửa sổ hiển thi thông tin dưới dạng text về lời giải và mô hình CFD, nó cho phép người sử dụng dung lệnh biểu diễn đâu vào hoặc tương tác với menu TUI. Terminal emulator có chức năng tương tự với “ xterm” hoặc các công cụ lệnh khác dùng trong UNIX , hoặc tương tự như cửa sổ MS-DOS Command Prompy trong Window
The attitude and orbital control system (AOCS)
Hệ thống kiểm soát quỹ đạo và độ cao (AOCS)
the detached eddy simulation (DES) model
mô hình mô phỏng xoáy
The powder bed metal additive manufacturing process
Quy trình sản xuất bồi đắp kim loại từng lớp bằng bột
Threaded Bolted Joint
Mối ghép ren bằng bu-lông.
Three-phase flow
Dòng 3 pha
Dòng với ít nhất một pha phân tán trong một pha liên tục
Tidal volume

Thể tích khí lưu thông: là thể tích một lần bệnh nhân hít vào- thở ra, thường được cài đặt cho bệnh nhân mức 10ml/kg thể trọng, mức 3ml/kg là mức giới hạn thấp nhất có thể, dưới mức này là bệnh nhân có thể chết ngạt.

Time-to-market
Thời gian một sản phẩm tới thị trường tiêu thụ
Tissue

Mô là một hệ thống các tế bào và chất gian bào có cùng nguồn gốc, cấu tạo và chức năng, hình thành trong quá trình tiến hóa sinh học và xuất hiện ở một cơ thể đa bào do quá trình biệt hóa
Tolerance
Dung sai - là giá trị sai lệch cho phép từ thiết kế kỹ thuật được tính như số phần trăm của giá trị bình thường.
Top Running(T/R)
Cầu trục di chuyển trên đỉnh ray
Topology
Hình dạng, nút, cạnh, và số mặt của một phần tử.
topology optimization
tối ưu hóa cấu trúc liên kết
Total pressure
Áp suất tổng
Transient (Unsteady) state simulations
Mô phỏng trạng thái tức thời (không ổn định), là quá trình mô phỏng theo thời gian thực. Ứng xử tức thời có thể bởi do sự thay đổi trạng thái điều kiện ban đầu của dòng chảy, như sự khởi động, hoặc các tính chất dòng liên quan vốn có, vì rằng trạng thái ổn định là không bao giờ đạt đến, ngay cả khi tất cả các phương diện của các điều kiện dòng là không thay đổi.
Transposition
Chuyển vị trí, hoán vị
Triad
Biểu đồ 3 trục tọa độ
trial-and-error
Phương pháp thử nghiệm và sai, là quá trình lặp trong sản xuất, phát triển sản phẩm. Tạo ra nguyên mẫu mang thử nghiệm nếu không đạt thì hiệu chỉnh theo kinh nghiệm và tạo lại và đem thử lại
Trolley
Xe con có thể mang hàng và nâng hàng, di chuyển dọc theo chiều dài cầu
Trung tâm Quốc gia d'Etudes Spatiales (CNES)
cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm định hình và thực hiện chính sách vũ trụ của Pháp
Các Giải Pháp
  • Prev
Giải pháp mô phỏng vỏ chắn điện từ
Giải pháp mô phỏng bài toán va chạm ô tô
Giải pháp mô phỏng phổ đáp ứng
Giải pháp tính toán độ ồn sinh ra trong các thiết bị
Giải pháp mô phỏng khí động đàn hồi cầu treo dây võng
Mô phỏng đáp ứng điều hòa của kết cấu (Harmonic Response)

LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH:
C2 lô 20, KĐTM Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: (84-24)39 727 464 Fax: (84-24)39 727 464
Email: info@advantech.vn

HỖ TRỢ KỸ THUẬT:
Email: support@advantech.vn

Họ tên
E-Mail

FOLLOW US