Hệ thống Web được phát triển trên nền Joomla 3.xx bởi Đinh Quyết Đào tạo ANSYS, Đào tạo Cơ khí, Đào tạo SolidWorks Đinh Văn Quyết Học SolidWorks Monmin đồ chơi an toàn đồ chơi giáo dục Đồ chơi tự kỷ Giáo dục sớm Montessori MONMIN Mấu leo núi Xà đu đa năng Đồ chơi tự kỷ< a href="https://www.monmin.net/">Giáo dục sớm Montessori

Terminology

Chúc năng thuật ngữ chuyên ngành
Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Scalar variable
Biến vô hướng - là biến mà chỉ có độ lớn và không có hướng. Ví dụ nhiệt độ, áp suất, tốc độ (độ lớn vector vận tốc).
Screw-thread
Ren
Scroll bar
Thanh cuộn
Second-order upwind

Upwind bậc 2
Phương pháp rời rạc số các phương trình vi phân từng phần Hyperbolic.

Seismic waves
Sóng địa chấn

Một rung động nhiễu loạn trên trái đất lan truyền với tốc độ vài kilometers mỗi giây. Có ba kiểu sóng địa chấn chính trên trái đất: P (nhanh nhất), S (chậm hơn) và các sóng bề mặt (chậm nhất). Sóng địa chấn được tạo ra do động đất. Sóng địa chấn là những rung động từ động đất đi dọc theo trái đất, chúng được ghi lại trên những thiết bị đo (máy đo địa chấn).

Selection filter
Bộ lọc có lựa chọn
Shear strain
Biến dạng cắt - là biến dạng tác động song song với bề mặt của vật liệu mà nó đang tác động.
Shear strain rate
Tốc độ biến dạng cắt
Single Girder (S/G)
Cầu trục dầm đơn có xe con chạy ở bản cánh phía dưới của dầm cầu
Single-block, structured grid
Lưới có cấu trúc, khối đơn

Đây là loại lưới có thể biểu diễn tất cả các ô lưới theo chỉ số i,j,k. Các đường lưới cần phải đi qua toàn bộ miền tính toán. Loại lưới này không thể dùng cho các hình dạng phức tạp.

Size, weight, and power (SWaP)
Kích thước, trọng lượng và nguồn điện
Sketch

Bản vẽ phác. Là kiểu biên dạng hình học 2D trong phần mềm ANSYS DesignModeler, là cơ sở để tạo hình học 3D.

Skewness
Sai lệch giữa hình dạng của ô lưới và hình dạng của ô lưới đều với cùng thể tích tương ứng. Các ô lưới có skewness cao có thể làm giảm độ chính xác và làm mất ổn định lời giải.
Skin/loft

Một lệnh trong ANSYS DesignModeler để sâu chuỗi các profile tương đồng trên các mặt phẳng khác nhau thành khối hay bề mặt tương ứng.

Sloshing

Sự sóng sánh. Ví dụ, Fuel tank sloshing – sự sóng sánh của nhiên liệu trong thùng chứa.

Solar energy
Năng lượng mặt trời
Solvers
Fluent có hai cách giải ( solver) riêng biệt, dựa trên sự chính xác số học (độ chính xác đơn hoặc kép). Đối với mỗi mỗi loại, lạị chia thành nhiều dạng khác nhau: dựa vào áp suất, dựa vào khối lương riêng ( hai loại “explicit” và “implicit”).
Span
Khoảng cách giữa hai ray của hệ thống ray hoặc của cầu để di chuyển
Specific volume
Thể tích riêng
State variables (SVs)
Biến trạng thái (SV)

Các đại lượng ràng buộc thiết kế. Được biết đến như là “các biến phụ thuộc”, chúng về cơ bản là các đại lượng đáp ứng hàm của các biến thiết kế. Các biến dạng thái có thể có giới hạn trên và dưới hạn dưới, hoặc nó có thể là “mặt đơn”, tức là chỉ có một giá trị giới hạn. Chúng ta có thể định nghĩa tới 100 biến trạng thái trong bài toán tối ưu hóa của ANSYS.

Các Giải Pháp
  • Prev
Giải pháp mô phỏng bài toán va chạm ô tô
Giải pháp mô phỏng phổ đáp ứng
Giải pháp tính toán độ ồn sinh ra trong các thiết bị
Giải pháp mô phỏng khí động đàn hồi cầu treo dây võng
Mô phỏng đáp ứng điều hòa của kết cấu (Harmonic Response)
Mô phỏng các đặc trưng rung động tự nhiên của kết cấu

TUYỂN DỤNG

LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH:
C2 lô 20, KĐTM Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: (84-24)39 727 464 Fax: (84-24)39 727 464
Email: info@advantech.vn

HỖ TRỢ KỸ THUẬT:
Email: support@advantech.vn

Họ tên
E-Mail