Plot

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Plot
Plot - Đồ thị là một cách hiển thị kết quả trong xử lý kết quả mô phỏng CFD. Các loại đồ thị đặc trưng trong ANSYS CFX bao gồm đồ thị vector, đường dòng và đường đồng mức.

TUYỂN DỤNG

LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH:
C2 lô 20, KĐTM Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: (84-24)39 727 464 Fax: (84-24)39 727 464
Email: info@advantech.vn

HỖ TRỢ KỸ THUẬT:
Email: support@advantech.vn

Họ tên
E-Mail