PLM

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
PLM
Product lifecycle management (PLM) là quy trình quản lý toàn bộ vòng đời (lifecycle) của một sản phẩm từ các ý niệm về nó cho tới thiết kế và sản xuất, cung cấp và loại bỏ. Đó là 1 trong 4 nền tảng cơ sở của cấu trúc công nghệ thông tin trong một tập đoàn. Tất cả các công ty đều cần quản lý các thông tin và giao tiếp với những khách hàng của họ và quản lý những tài nguyên bên trong công ty. Hơn nữa, công ty cũng cần phải phát triển, mô tả, quản lý và giao tiếp thông tin về sản phẩm của họ. - Tài liệu kèm theo * Giảm thời gian tiêu thụ * Tăng chất lượng sản phẩm * Giảm giá nguyên vật liệu * Lưu giữ quá trình tái sử dụng các thông tin cũ * Cơ cấu tổ chức cho một sản phẩm tối ưu * Hạn chế rác thải * Lưu giữ quá trình hoà nhập hoàn toàn của các dòng công việc kỹ thuật . Product Lifecycle Management (PLM) còn thực hiện mô tả việc quản lý việc mô tả và nêu đặc tính của một sản phẩm trong suốt vòng đời sử dụng của sản phẩm, chủ yếu theo quan điểm kinh doanh và kỹ thuật; nhưng ngược lại PLCM (Product Life Cycle Management) thực hiện tại nơi trao đổi hàng hóa và quan tâm đến giá trị thương mại và nhu cầu hàng hóa đó. PLM là thuật ngữ thông dụng được thực hiện bởi các phần mềm ứng dụng qua đó cho phép phát triển quá trình sản xuất sản phẩm mới. Trong phạm vi PLM có 4 vùng 1. Sản phẩm và quản lý danh mục vốn đầu tư (PPM). 2. Thiết kế sản phẩm (Cax). 3. Quản lý quá trình sản xuất (MPM) 4. Quản lý dữ liệu về sản phẩm (PMD) * Chú ý:Trong khi những phần mềm ứng dụng không đòi hỏi quá trình PLM, việc thương mại phức tạp và tốc độ trao đổi đòi hỏi thực hiện việc tổ chức càng nhanh càng tốt. PDM tập trung tới việc nắm bắt và duy trì thông tin về sản phẩm và dịch vụ trong suốt quá trình phát triển và sử dụng sản phẩm. PPM tập trung tới quản lý tài nguyên cung cấp, theo dõi sự tiến triển, lập sơ đồ cho chương trình phát triển sản phẩm (hoặc giữ uy tín). Portfolio management (quản lý danh mục vốn đầu tư) là một công cụ giúp đỡ quản lý việc theo dõi một sản phẩm mới và đưa ra những quyết định thỏa thuận khi khan hiếm nguồn tài nguyên.
Các Giải Pháp
  • Prev
Giải pháp mô phỏng vỏ chắn điện từ
Giải pháp mô phỏng bài toán va chạm ô tô
Giải pháp mô phỏng phổ đáp ứng
Giải pháp tính toán độ ồn sinh ra trong các thiết bị
Giải pháp mô phỏng khí động đàn hồi cầu treo dây võng
Mô phỏng đáp ứng điều hòa của kết cấu (Harmonic Response)

LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH:
C2 lô 20, KĐTM Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: (84-24)39 727 464 Fax: (84-24)39 727 464
Email: info@advantech.vn

HỖ TRỢ KỸ THUẬT:
Email: support@advantech.vn

Họ tên
E-Mail

FOLLOW US