PDM

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
PDM
PDM (Product Data Management) là quản lý dữ liệu sản phẩm, tập trung tới thông tin liên quan đến những hoạt động chính của một công ty sản xuất sản phẩm cơ bản. PDM là một trong những nhân tố trong hệ thống quản lý thông tin quan trọng của công ty – khách hàng chính, nguồn cung cấp chính, nhân viên quan trọng, … Phạm vi của PDM tập trung tới việc quản lý và theo dõi, trao đổi tất cả thông tin có liên quan tới sản phẩm. Thông tin được lưu trữ và quản lý trong một hoặc nhiều file servers sẽ bao gồm thông tin kỹ thuật như CAD models, các bản vẽ và các tài liệu phụ trợ. Tài liệu phụ trợ cho biết đặc tính kỹ thuật, sơ đồ sản xuất, sơ đồ tổng thể, sơ đồ kiểm tra và chu trình kiểm tra. Nó có thể bao gồm dữ liệu quan sát được về sản phẩm. Trung tâm cơ sở dữ liệu cũng sẽ quản lý dữ liệu sau đó như chủ sở hữu của file và tình hình pháp lý của các thành phần. Gói này sẽ: điều khiển đăng ký và thanh toán của dữ liệu của sản phẩm cho nguời sử dụng, tiến hành quản lý việc trao đổi kỹ thuật và xuất ra tất cả các thành phần của sản phẩm; xây dựng và vận dụng cấu trúc sản phẩm (danh sách nguyên liệu) cho quá trình lắp ráp; và giúp đỡ quản lý cấu hình khác nhau của sản phẩm. Nó cho phép tự động báo cáo về giá của sản phẩm, …. Hơn nữa, PDM còn cho phép phổ biến rộng rãi thông tin về sản phẩm hoàn toàn trong các chương trình chạy PLM. Điều này làm tăng đáng kể khả năng của các chương trình chạy (launch process). Product Data Management tập trung tới khả năng nắm bắt và duy trì thông tin về sản phẩm và dịch vụ trong suốt quá trình phát triển và vòng đời sử dụng của sản phẩm. - Thông tin đặc trưng trong môdun PDM * Số liệu cung cấp (Part number) * Số liệu mô tả (Part description) * Nhà cung cấp * Part number and description của nhà cung cấp * Đơn vị đo lường * Giá cả * Biểu đồ hoặc bản vẽ CAD * Các bảng số liệu - Thuận lợi của PDM * Kiểm tra và quản lý tất cả sự thay đổi thông tin liên quan đến sản phẩm * Thúc đẩy và dễ dàng quay vòng vốn đầu tư * Giảm thời gian tổ chức và kiểm tra thông tin về thiết kế * Tăng khả năng sản xuất nhờ có tái sử dụng các thông tin về thiết kế * Tăng tính liên kết.
Các Giải Pháp
  • Prev
Giải pháp mô phỏng vỏ chắn điện từ
Giải pháp mô phỏng bài toán va chạm ô tô
Giải pháp mô phỏng phổ đáp ứng
Giải pháp tính toán độ ồn sinh ra trong các thiết bị
Giải pháp mô phỏng khí động đàn hồi cầu treo dây võng
Mô phỏng đáp ứng điều hòa của kết cấu (Harmonic Response)

LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH:
C2 lô 20, KĐTM Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: (84-24)39 727 464 Fax: (84-24)39 727 464
Email: info@advantech.vn

HỖ TRỢ KỸ THUẬT:
Email: support@advantech.vn

Họ tên
E-Mail

FOLLOW US