Terminology

Chúc năng thuật ngữ chuyên ngành
Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
machine learning algorithms
thuật toán học máy
Magnitude
Độ lớn (của động đất)
Số miêu tả độ lớn của năng lượng được giải phóng do động đất, được quyết định bằng cách đo các sóng động đất trên các công cụ ghi chuẩn hóa (máy ghi địa chấn). Số hệ thống độ lớn là loga hơn là số học; do đó, độ lệch trên máy đo địa chấn là độ lớn 5 của động đất, ví dụ, là 10 lần lớn hơn cho độ lớn 4 của động đất, 100 lần lớn hơn cho độ lớn 3 của động đất, và cứ thế tiếp tục.
Manager
Máy tính này có một danh sách và các máy chủ được định trước. Trình quản lý chỉ định đến những công việc ở các máy tính chủ.
MAPDL
(ANSYS Mechanical APDL): Ngôn ngữ lập trình tham số cho cơ khí trên ANSYS.
Mass flow inlet
Được sử dụng với dòng nén được để đặt một lưu lượng khối ở đầu vào. Không cần thiết phải sử dụng Mass flow inlet cho dòng không nén được bởi vì khi khối lượng riêng không đổi thì điều kiện biên Velocity inlet sẽ cố định dòng khối lượng
Mass fraction
Tỷ số khối lượng của một thành phần chất lỏng với tổng khối lượng của chất lỏng.Các giá trị cho miền xác định của "mass fraction" là từ 0 tới 1.
Mass transfer
Là nhóm từ thường được dùng trong kỹ thuật cho các quá trình vật lý mà bao gồm sự vận chuyển đối lưu của phân tử và nguyên tử trong hệ vật lý. Nó bao gồm cả quá trình hỗn hợp và riêng biệt. Một số ví dụ thường thấy của quá trình "mass transfer" là sự bay hơi nước từ bể nước vào không khí, sự khuếch tán của chất bẩn hóa học trong hồ, sông, biển từ tự nhiên hoặc các nguồn nhân tạo.
Mathematical model
Mô hình toán học

Là mô hình trừu tượng dùng ngôn ngữ toán học mô tả ứng xử của hệ thống. Mô hình toán học dùng riêng trong khoa học tự nhiên và các môn học kỹ thuật (như vật lý, sinh vật học và kỹ thuật điện) nhưng cũng trong khoa học xã hội (như kinh tế, xã hội học, chính trị khoa học); các nhà vật lý, kỹ sư, các nhà khoa học máy tính và các nhà kinh tế học dùng mô hình toán học rộng rãi nhất.
Matrix transposition
Ma trận chuyển vị
Measurement
Đo - thiết bị đo lại kích thước sản phẩm khi ổn định.
Mechanical separation
Phân tách cơ học
Megayacht
Du thuyền cỡ lớn
Kích thước lớn hơn 30m và nhỏ hơn 61m
Menu handler
Bộ điều khiển menu/ bộ quản lý menu.
Mesh
Lưới

Một tập hợp các điểm và phần tử được kết nối với nhau thành một mạng lưới (network). Mesh cũng được gọi là Grid. Mỗi phần tử hoặc điểm lưới sẽ giữ một lời giải cục bộ của các phương trình tùy thuộc vào phương pháp rời rạc hóa.

Mesh adaptation
Mesh adaptation - Điều chỉnh lưới là quá trình căn chỉnh, điều chỉnh lưới cho thích hợp với mô hình cần mô phỏng
Mesh attributes
Mesh attributes - Các thuộc tính của lưới
Metamodel of optimal prognosis (MOP)
Siêu mô hình (mô hình thay thế) dự đoán tối ưu (MOP)
MMAD

Mass Median Aerodynamic Diameter - Đường kính khí động học trung bình khối lượng (MMAD) được định nghĩa là đường kính trong đó 50% các hạt theo khối lượng lớn hơn và 50% nhỏ hơn. Thông số này ảnh hưởng đến sự lắng đọng của các hạt khi hít vào.

model-based design (MBD)
thiết kế dựa trên mô hình (MBD)
Models
Các thuật toán dùng mô tả các hiện tượng vật lí.
Các Giải Pháp
  • Prev
Giải pháp mô phỏng vỏ chắn điện từ
Giải pháp mô phỏng bài toán va chạm ô tô
Giải pháp mô phỏng phổ đáp ứng
Giải pháp tính toán độ ồn sinh ra trong các thiết bị
Giải pháp mô phỏng khí động đàn hồi cầu treo dây võng
Mô phỏng đáp ứng điều hòa của kết cấu (Harmonic Response)

LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH:
C2 lô 20, KĐTM Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: (84-24)39 727 464 Fax: (84-24)39 727 464
Email: info@advantech.vn

HỖ TRỢ KỸ THUẬT:
Email: support@advantech.vn

Họ tên
E-Mail

FOLLOW US