Hệ thống Web được phát triển trên nền Joomla 3.xx bởi Đinh Quyết Đào tạo ANSYS, Đào tạo Cơ khí, Đào tạo SolidWorks Đinh Văn Quyết Học SolidWorks Monmin đồ chơi an toàn đồ chơi giáo dục Đồ chơi tự kỷ Giáo dục sớm Montessori MONMIN Mấu leo núi Xà đu đa năng Đồ chơi tự kỷ< a href="https://www.monmin.net/">Giáo dục sớm Montessori

Terminology

Chúc năng thuật ngữ chuyên ngành
Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Ideal gas equation of state

Phương trình trạng thái khí lý tưởng

Ideal incompressible flow

Dòng không nén được lý tưởng

Identity matrix

Ma trận đơn vị
Trong đại số tuyến tính, ma trận đơn vị cỡ n là ma trận vuông nxn với các phần tử nằm trên đường chéo chính mang giá trị là đơn vị nhân (thường là 1), còn tất cả các phần tử còn lại mang giá trị trung hòa (thường là 0).

IGES

IGES -Initial Graphics Exchange Specific
Đặc điểm trao đổi đồ họa ban đầu: một dạng dữ liệu chung cho phép trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống CAD. Các file IGES có thể được chuyển đổi khuôn dạng với ARC/INFO.

Incompressible flow

Dòng không nén được
Là dòng có khối lượng riêng không đổi dù chảy qua bề mặt hoặc chảy trong ống. Một dòng chảy có vận tốc nhỏ có thể được coi là không nén được. Ởi tốc độ cao hơn, dòng chảy sẽ bắt đầu bị nén khi tương tác với vật thể. Số Mach được sử dụng để phân biệt giữa dòng nén được và không nén được.

Industry specifications
Tiêu chuẩn công nghiệp.
Inerting system

Hệ thống chống cháy, hệ thống khí trơ
Là hệ thống cung cấp khí trơ (Nitơ…) làm giàu ôxi đưa vào thùng nhiên liệu để giảm ngưỡng tự bắt cháy của nhiên liệu.

Inflation

Trong mô phỏng kỹ thuật là sự xếp chồng lớp lưới gần biên tường để mô phỏng dòng chảy sát tường được chính xác.

Inflation face

Bề mặt được tạo ra bởi các lớp đệm khí hoặc chất lỏng.

Inflation layer

Lớp lưới xếp chồng, một tùy chọn chia lưới lớp biên trong ANSYS Meshing, Fluent Meshing.

Inhomogeneous model

Mô phỏng dị tính, mô hình không đồng nhất

Inhomogeneous multiphase flow

Dòng đa pha dị tính, mô hình đa pha không đồng nhất
Trường hợp mà mỗi dòng có trường vận tốc hoặc các trường liên quan khác nhau, nhưng vẫn có chung trường áp suất

Inlet vent

Đầu vào lỗ thông hơi
Được sử dụng đề mô hình hóa một ống vào với hệ số tổn thất, hướng dòng, áp suất và nhiệt độ tổng xung quanh (đầu vào) đã xác định.

Intake fan

Quạt thông hơi
Được sử dụng để mô hình hóa một quạt hút ngoài với bước nhảy áp suất, hướng dòng, và áp suất nhiệt độ tổng xung quanh (ống hút) đã các định.

Integration

Phép tính tích phân

Interaction analysis
Phân tích tương tác
Phân tích có xét đến sự tương tác lẫn nhau của đa môi trường vật lý
Internal thread
Ren trong.
Interphase

Liên pha

Interphase turbulent dispersion

Sự khuếch tán dòng rối giữa các pha; sự khuếch tán dòng rối liên pha.

IoT
tiếng Anh: Internet of Things, viết tắt IoT) Internet Vạn Vật, hay cụ thể hơn là Mạng lưới vạn vật kết nối Internet hoặc là Mạng lưới thiết bị kết nối Internet là một liên mạng, trong đó các thiết bị, phương tiện vận tải (được gọi là "thiết bị kết nối" và "thiết bị thông minh"), phòng ốc và các trang thiết bị khác được nhúng với các bộ phận điện tử, phần mềm, cảm biến, cơ cấu chấp hành cùng với khả năng kết nối mạng máy tính giúp cho các thiết bị này có thể thu thập và truyền tải dữ liệu
Các Giải Pháp
  • Prev
Giải pháp mô phỏng bài toán va chạm ô tô
Giải pháp mô phỏng phổ đáp ứng
Giải pháp tính toán độ ồn sinh ra trong các thiết bị
Giải pháp mô phỏng khí động đàn hồi cầu treo dây võng
Mô phỏng đáp ứng điều hòa của kết cấu (Harmonic Response)
Mô phỏng các đặc trưng rung động tự nhiên của kết cấu

TUYỂN DỤNG

LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH:
C2 lô 20, KĐTM Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: (84-24)39 727 464 Fax: (84-24)39 727 464
Email: info@advantech.vn

HỖ TRỢ KỸ THUẬT:
Email: support@advantech.vn

Họ tên
E-Mail