Terminology

Chúc năng thuật ngữ chuyên ngành
Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
I:E

   Tỷ lệ thời gian hít vào với thời gian thở ra. Bình thường thời gian hít vào ngắn hơn thời gian thở ra, tỉ lệ này thường được đặt là I:E.

  • I: Inspiratory time - thời gian hít vào.
  • E: expiratory time - thời gian thở ra.

   Tỉ lệ I:E này thông thường bằng 1:2 hoặc 1:3.

Ideal gas equation of state

Phương trình trạng thái khí lý tưởng

Ideal incompressible flow

Dòng không nén được lý tưởng

Identity matrix

Ma trận đơn vị
Trong đại số tuyến tính, ma trận đơn vị cỡ n là ma trận vuông nxn với các phần tử nằm trên đường chéo chính mang giá trị là đơn vị nhân (thường là 1), còn tất cả các phần tử còn lại mang giá trị trung hòa (thường là 0).

IGES

IGES -Initial Graphics Exchange Specific
Đặc điểm trao đổi đồ họa ban đầu: một dạng dữ liệu chung cho phép trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống CAD. Các file IGES có thể được chuyển đổi khuôn dạng với ARC/INFO.

image processing platform
nền tảng xử lý hình ảnh
in 3D
Hay còn gọi là Công nghệ sản xuất đắp dần, là một chuỗi kết hợp các công đoạn khác nhau để tạo ra một vật thể ba chiều. Trong in 3D, các lớp vật liệu được đắp chồng lên nhau và được định dạng dưới sự kiểm soát của máy tính để tạo ra vật thể. Các đối tượng này có thể có hình dạng bất kỳ, và được tạo ra từ một mô hình 3D hoặc các nguồn dữ liệu điện tử khác
Incompressible flow

Dòng không nén được
Là dòng có khối lượng riêng không đổi dù chảy qua bề mặt hoặc chảy trong ống. Một dòng chảy có vận tốc nhỏ có thể được coi là không nén được. Ởi tốc độ cao hơn, dòng chảy sẽ bắt đầu bị nén khi tương tác với vật thể. Số Mach được sử dụng để phân biệt giữa dòng nén được và không nén được.

Industry specifications
Tiêu chuẩn công nghiệp.
Inerting system

Hệ thống chống cháy, hệ thống khí trơ
Là hệ thống cung cấp khí trơ (Nitơ…) làm giàu ôxi đưa vào thùng nhiên liệu để giảm ngưỡng tự bắt cháy của nhiên liệu.

Inflation

Trong mô phỏng kỹ thuật là sự xếp chồng lớp lưới gần biên tường để mô phỏng dòng chảy sát tường được chính xác.

Inflation face

Bề mặt được tạo ra bởi các lớp đệm khí hoặc chất lỏng.

Inflation layer

Lớp lưới xếp chồng, một tùy chọn chia lưới lớp biên trong ANSYS Meshing, Fluent Meshing.

Inhomogeneous model

Mô phỏng dị tính, mô hình không đồng nhất

Inhomogeneous multiphase flow

Dòng đa pha dị tính, mô hình đa pha không đồng nhất
Trường hợp mà mỗi dòng có trường vận tốc hoặc các trường liên quan khác nhau, nhưng vẫn có chung trường áp suất

Inlet vent

Đầu vào lỗ thông hơi
Được sử dụng đề mô hình hóa một ống vào với hệ số tổn thất, hướng dòng, áp suất và nhiệt độ tổng xung quanh (đầu vào) đã xác định.

Intake fan

Quạt thông hơi
Được sử dụng để mô hình hóa một quạt hút ngoài với bước nhảy áp suất, hướng dòng, và áp suất nhiệt độ tổng xung quanh (ống hút) đã các định.

Integration

Phép tính tích phân

Interaction analysis
Phân tích tương tác
Phân tích có xét đến sự tương tác lẫn nhau của đa môi trường vật lý
Internal thread
Ren trong.
Các Giải Pháp
  • Prev
Giải pháp mô phỏng vỏ chắn điện từ
Giải pháp mô phỏng bài toán va chạm ô tô
Giải pháp mô phỏng phổ đáp ứng
Giải pháp tính toán độ ồn sinh ra trong các thiết bị
Giải pháp mô phỏng khí động đàn hồi cầu treo dây võng
Mô phỏng đáp ứng điều hòa của kết cấu (Harmonic Response)

LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH:
C2 lô 20, KĐTM Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: (84-24)39 727 464 Fax: (84-24)39 727 464
Email: info@advantech.vn

HỖ TRỢ KỸ THUẬT:
Email: support@advantech.vn

Họ tên
E-Mail

FOLLOW US