Terminology

Chúc năng thuật ngữ chuyên ngành
Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Haul-off

Cụm kéo
Là cụm các thiết bị kéo sản phẩm, đưa sản phẩm đi tới cụm cắt.

Heat transfer
Truyền nhiệt
Heat transfer coefficient
Hệ số truyền nhiệt
Height of Lift

Khoảng cách đòi hỏi từ nền đến móc cẩu
Kích thước này là giới hạn hoạt động lớn nhất nó xác định chiều cao của cầu trục từ nền và là độc lập với chiều cao của toàn nhà.

Hexahedral element

Phần tử lưới với cùng dáng hình học với khối lục diện, với sáu mặt và 8 đỉnh.

High-density

Mật độ cao, khối lượng riêng lớn
HDPE (high-density polyethylene) : Polyethylene mật độ cao, khối lượng riêng lớn.

Hollow glass microballoons
thủy tinh rỗng vi bong bóng
Homogeneous model
Mô phỏng đồng nhất
Homogeneous multiphase flow

Dòng đa pha đồng nhất
Một trường hợp giới hạn của dòng đa pha Eulerian-Eulerian; tại đó tất cả các dòng đều có chung trường vận tốc và các trường khác như :nhiệt độ, dòng rối, v.v...

Hopper

Máng tiếp liệu
Thiết bị nhận vật liệu và phân bố vật liệu cho máy đùn).

HPC

HPC-High-performance computing: tính toán hiệu năng cao

HPC (High-performance computing)
Tính toán hiệu năng cao
HVAC

HVAC phát âm "H-V-A-C" hoặc "H-vak": là chữ viết tắt cho "gia nhiệt- thông hơi- điều hòa không khí".
HVAC đôi khi có thể được hiểu như là điều hòa không khí và là một phần quan trọng của quá trình thiết kế trong công nghiệp và các văn phòng, các toàn nhà chọc trời và trong các môi trường biển nơi mà độ ẩm và nhiệt độ có liên quan chặt chẽ tới các điều kiện về sức khỏe và độ an toàn. Ở một số nơi (ví dụ Mỹ) thuật ngữ "Buliding Services" cũng được sử dụng nhưng nó bao gồm thêm cả hệ thống bơm và hệ thống điện tử. Trong một số trường hợp thì làm lạnh cũng bổ sung vào HVAC như HVAC&R hoặc HVARC hoặc bỏ đi thông hơi trở thành HARC.

Gia nhiệt, thông hơi và điều hòa không khí dựa trên cơ sở của các nguyên lý của nhiệt động lực học, …, và trao đổi nhiệt, và dựa trên các sáng chế và phát minh của Michael Faraday, Willis Carrier, Reuben Trane, James Joule, William Rankine, Sadi Carnot … Phát minh những thiết bị của hệ thông HVAC bằng …… với cuộc cách mạng công nghiệp, và các công ty và các nhà sáng chế trên toàn thế giới giới thiệu các phương pháp mới hiện đại, hiệu suất cao hơn và điều khiển hệ thống.

Hybrid grid

Lưới hỗn hợp
Đây là loại lưới sử dụng hầu hết các kiểu ô lưới với bất kì kiểu kết hợp nào. Ví dụ như lưới tam giác hoặc tứ giác trong mô hình 2D, hay lưới tứ diện, lăng trụ, chop trong mô hình 3D. Các đường lưới có thể không cần phải hợp với tất cả biên của khối.

Hydrostatic pressures
Áp suất thủy tĩnh
Áp lực gây ra bởi trọng lượng của khối chất lỏng lên thành bình chứa
Các Giải Pháp
  • Prev
Giải pháp mô phỏng vỏ chắn điện từ
Giải pháp mô phỏng bài toán va chạm ô tô
Giải pháp mô phỏng phổ đáp ứng
Giải pháp tính toán độ ồn sinh ra trong các thiết bị
Giải pháp mô phỏng khí động đàn hồi cầu treo dây võng
Mô phỏng đáp ứng điều hòa của kết cấu (Harmonic Response)

LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH:
C2 lô 20, KĐTM Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: (84-24)39 727 464 Fax: (84-24)39 727 464
Email: info@advantech.vn

HỖ TRỢ KỸ THUẬT:
Email: support@advantech.vn

Họ tên
E-Mail

FOLLOW US