Terminology

Chúc năng thuật ngữ chuyên ngành
Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Gartner Hype Cycle
chu trình Kỳ vọng của Gartner là một mô tả đồ họa về một mô hình chung phát sinh với mỗi công nghệ mới hoặc sự đổi mới
Gear pumb

Bơm bánh răng
Dùng để tạo điều chỉnh áp suất cho máy đùn khi cần tăng hoặc giảm áp suất.

Geostationary transfer orbit (GTO)
Quỹ đạo chuyển tiếp địa tĩnh (GTO)
Geothermal

Địa quyển
Nhiệt tách từ lượng nhiệt trữ trong lòng đất.

GGI
General Graphical Interface - Giao diện đồ họa thông thường
GGI (General grid interface)

GGI (General grid interface) Connection)
Là phương thức kết nối lưới giữa hai mặt lưới không tương thích với nhau. Nó cho phép kết nối không tương thích vùng nút, loại phần tử, bề mặt rộng, hình dạng bề mặt và thậm chí cả các tính vật lý của dòng qua kết nối. Kết nối GGI sẽ được thực hiện theo cách thức bảo toàn và ngầm định, thậm chí khi các nút trên hai mặt của kết nối là không thẳng hàng. Tương tự như vậy khi các loại phần tử là không tương thích. Nếu kích thước của vùng kết nối một mặt là khác mặt thứ hai, thì kết nối sẽ thực hiện tự động việc chồng chất các bề mặt với nhau. Cuối cùng nó có thể thực hiện kết nối nơi mà có khoảng cách nhỏ hoặc giao lẫn của hai mặt kết nối.

Grid
Xem Mesh
Grit tank
Bể lọc cặn
GSD

   Geometric Standard Deviation - Độ lệch chuẩn hình học (GSD) là thước đo sự lan truyền của phân bố kích thước hạt khí động học và thường được tính như sau:

GSD = (d84/d16)1/2

   Trong đó, d84 và d16 đại diện cho đường kính với 84% và 16% khối lượng aerosol được chứa tương ứng.

GUI
GUI - Graphical user interface :bao gồm các hộp hội thoại, bảng, cửa sổ đồ hoạ, …
Các Giải Pháp
  • Prev
Giải pháp mô phỏng vỏ chắn điện từ
Giải pháp mô phỏng bài toán va chạm ô tô
Giải pháp mô phỏng phổ đáp ứng
Giải pháp tính toán độ ồn sinh ra trong các thiết bị
Giải pháp mô phỏng khí động đàn hồi cầu treo dây võng
Mô phỏng đáp ứng điều hòa của kết cấu (Harmonic Response)

LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH:
C2 lô 20, KĐTM Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: (84-24)39 727 464 Fax: (84-24)39 727 464
Email: info@advantech.vn

HỖ TRỢ KỸ THUẬT:
Email: support@advantech.vn

Họ tên
E-Mail

FOLLOW US