Terminology

Chúc năng thuật ngữ chuyên ngành
Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Fast Fourier Transform

FFT
Là một thuật giải, hoặc hàm tính toán số, tính toán biến đổi Fourier rời rạc một cách có hiệu quả. Hiểu theo một nghĩa khác nó là sự chuyển đổi tín hiệu từ miền thời gian sang miền tần số.

Fatigue
Mỏi
Hiện tượng xảy ra trên các kết cấu khi chúng chịu tải trọng chu kì.
FEA

Finete element analysis
Phân tích bằng phần tử hữu hạn.

Feasible design

Thiết kế khả thi
Thiết kế thỏa mãn tất cả các điều kiện ràng buộc cụ thể (trên các biến trạng thái cũng như trên các biến thiết kế). Nếu bất kỳ một điều kiện ràng buộc nào đó không được thỏa mãn, thiết kế sẽ được coi là bất khả thi.
Thiết kế tốt nhất là thiết kế thỏa mãn tất cả các điều kiện ràng buộc và tìm được các giá trị nhỏ nhất cho hàm đối tượng (Nếu tất cả các thiết lập thiết kế không khả khi, thiết lập thiết kế tốt nhất là một trong những thứ mà gần với thiết kế khả thi nhất, bất chấp các giá trị của hàm mục tiêu là gì).

Feature Extraction

Tính năng đặc điểm
Để hiển thị rõ các đối tượng mới được cung cấp cho phép người dùng dễ dàng nhận biết dòng xoáy trong vùng lõi của dòng chảy dựa trên nhiều loại khác nhau thu được các biến như sự tạo xoáy mạnh, xoáy ốc theo tần số, và những loại xoáy khác.

Field-programmable gate arrays (FPGAs)
Mảng logic khả lập trình
Một thiết bị bán dẫn chứa các thành phần logic có thể lập trình được và các cổng kết nối có thể lập trình
Film
Màng.
Film die
Đầu đùn màng.
Film extrusion
(Sự) đùn màng.
Finite difference method
Trong toán học, sai phân hữu hạn giống một thương vi phân, ngoại trừ là nó dùng hữu hạn các đại lượng thay thế cho một vi phân. Nếu h được cố định giá trị (không bằng 0) thay là gần đến không, thương này được gọi là sai phân hữu hạn. Phương pháp sai phân hữu hạn giải xấp xỉ các phương trình vi phân bằng cách thay thế các biểu thức đạo hàm với các thương số vi phân xấp xỉ tương đương. Cho một số nhỏ giá trị f. Trong thực tế, đây là sai phân tiến cho đọa hàm bậc nhất. Dùng nó và công thức tương tự để thay thế biểu thức đạo hàm trong phương trình vi phân.
finite element analysis
phân tích phần tử hữu hạn
Finite volume method
Phương pháp thể tích hữu hạn là phương pháp biểu diễn và ước lượng các phương trình vi phân từng phần bằng các phương trình đại số. Giống phương pháp sai phân hữu hạn, các giá trị được tính toán ở các vị trí rời rạc trên hình học được chia lưới. “Thể tích hữu hạn” nói đến thể tích nhỏ xung quanh mỗi điểm nút trên lưới. Trong phương pháp thể tích hữu hạn, thể tích tích phân trong một phương trình vi phân từng phần chứa một số hạng phân rã được biến đổi thành mặt tích phân, dùng định lý Ostrogradsky–Gauss. Các số hạng này sau đó được tính l à thông lượng ở các bề mặt của mỗi thể tích hữu hạn. Bởi vì thông lượng đi vào thể tích đã cho là đồng nhất với thông lượng đi ra thể tích liền kề nên phương pháp này có tính bảo toàn. Điểm lợi khác của phương pháp thể tích hữu hạn là dễ dàng thành lập công thức để cho phép với lưới không cấu trúc.
flanking noise
Tiếng ồn sườn
Flash

Ba-via

Flow baffles
Màng ngăn dòng
Flow Volume Extraction by Caps
Bóc lớp của các đường vật thể Các tính năng hiện nay cung cấp bóc lớp mỏng của cơ quan đường dây. Các slice Tắt cạnh tùy chọn có thể được sử dụng để lựa chọn cạnh trên mô hình, và sẽ DesignModeler riêng hoặc "slice off" cạnh các hình thức mới vào cơ quan.
Fluid mechanics

Cơ học chất lỏng
Nghiên cứu chuyển động của dòng và các lực tác động lên nó.

Framework

Khung, kết cấu khung, khuôn khổ
Là một thư viện các lớp đã được xây dựng hoàn chỉnh, bộ khung để phát triển các Phần mềm ứng dụng.

Free surface

Mặt thoáng Bề mặt dòng chịu một ứng suất chuẩn vuông góc không đổi và ứng suất cắt song song bằng 0.

Free surface flow

dòng mặt thoáng
Dòng đa pha mà các dòng thường là nước và không khí có thể tách bằng một giao diện phân ly rõ ràng.

Các Giải Pháp
  • Prev
Giải pháp mô phỏng vỏ chắn điện từ
Giải pháp mô phỏng bài toán va chạm ô tô
Giải pháp mô phỏng phổ đáp ứng
Giải pháp tính toán độ ồn sinh ra trong các thiết bị
Giải pháp mô phỏng khí động đàn hồi cầu treo dây võng
Mô phỏng đáp ứng điều hòa của kết cấu (Harmonic Response)

LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH:
C2 lô 20, KĐTM Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: (84-24)39 727 464 Fax: (84-24)39 727 464
Email: info@advantech.vn

HỖ TRỢ KỸ THUẬT:
Email: support@advantech.vn

Họ tên
E-Mail

FOLLOW US