Contour

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Contour

Đường đồng mức
Trong mô phỏng số giá trị các đại lượng quan tâm thường được biểu diễn dạng các đường đồng mức giá trị. Qua đó đánh giá được sự phân bố các đại lượng trong miền tính toán.

TUYỂN DỤNG

LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH:
C2 lô 20, KĐTM Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: (84-24)39 727 464 Fax: (84-24)39 727 464
Email: info@advantech.vn

HỖ TRỢ KỸ THUẬT:
Email: support@advantech.vn

Họ tên
E-Mail