Analysis file

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Analysis file

File phân tích
Một file đầu vào của ANSYS bao gồm một kích bản phân tích, bao gồm tiền xử lý, giải và hậu xử lý.
File phải bao gồm các mô hình đã được định nghĩa tham biến, sử dụng tham biến để trình bày cho tất cả các đầu vào và đầu ra được dùng như là biến thiết kế, biến trạng thái và hàm mục tiêu.

Các Giải Pháp
  • Prev
Giải pháp mô phỏng vỏ chắn điện từ
Giải pháp mô phỏng bài toán va chạm ô tô
Giải pháp mô phỏng phổ đáp ứng
Giải pháp tính toán độ ồn sinh ra trong các thiết bị
Giải pháp mô phỏng khí động đàn hồi cầu treo dây võng
Mô phỏng đáp ứng điều hòa của kết cấu (Harmonic Response)

LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH:
C2 lô 20, KĐTM Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: (84-24)39 727 464 Fax: (84-24)39 727 464
Email: info@advantech.vn

HỖ TRỢ KỸ THUẬT:
Email: support@advantech.vn

Họ tên
E-Mail

FOLLOW US