Aerodynamics

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Aerodynamics
Khí động lực học
Là một phần của động lực học liên quan tới nghiên cứu chuyển động của chất khí, đặc biệt khi nó tương tác với một vật thể chuyển động. Hiểu biết chuyển động của chất khí ( thường được gọi là trường dòng) xung quanh một vật thể sẽ cho phép tính toán các lực và moment tác dụng lên vật thể. Các đặc tính cơ bản thường được tính toán là trường dòng bao gồm cả vận tốc, áp suất, mật độ và nhiệt độ theo hàm của vị trí và thời gian. Bằng cách định nghĩa một thể tích điều khiển xung quanh trường dòng, các phương trình bảo toàn khối lượng, bảo toàn động lượng và năng lượng có thể được định nghĩa và sử dụng để tính toán các đặc tính này.
Các Giải Pháp
  • Prev
Giải pháp mô phỏng vỏ chắn điện từ
Giải pháp mô phỏng bài toán va chạm ô tô
Giải pháp mô phỏng phổ đáp ứng
Giải pháp tính toán độ ồn sinh ra trong các thiết bị
Giải pháp mô phỏng khí động đàn hồi cầu treo dây võng
Mô phỏng đáp ứng điều hòa của kết cấu (Harmonic Response)

LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH:
C2 lô 20, KĐTM Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: (84-24)39 727 464 Fax: (84-24)39 727 464
Email: info@advantech.vn

HỖ TRỢ KỸ THUẬT:
Email: support@advantech.vn

Họ tên
E-Mail

FOLLOW US