Advancing Front and Inflation (AFI)

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Advancing Front and Inflation (AFI)
Cơ chế tạo lưới mặc định trong CFX
Trình tạo lưới AFI gồm trình tạo lưới mặt tam giác/thể tích tứ diện mà dùng phương pháp nâng cấp mặt trước để rời rạc trước hết mặt và sau đó thể tích hóa thành lưới không cấu trúc (không quy tắc). Sự tăng lớp có thể được áp dụng cho các bề mặt được chọn để cho ra các phần tử lưới lăng trụ từ isn bề mặt tam giác, mà kết hợp với lưới tứ diện để hình thành nên lưới lai.
Các Giải Pháp
  • Prev
Giải pháp mô phỏng vỏ chắn điện từ
Giải pháp mô phỏng bài toán va chạm ô tô
Giải pháp mô phỏng phổ đáp ứng
Giải pháp tính toán độ ồn sinh ra trong các thiết bị
Giải pháp mô phỏng khí động đàn hồi cầu treo dây võng
Mô phỏng đáp ứng điều hòa của kết cấu (Harmonic Response)

LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH:
C2 lô 20, KĐTM Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: (84-24)39 727 464 Fax: (84-24)39 727 464
Email: info@advantech.vn

HỖ TRỢ KỸ THUẬT:
Email: support@advantech.vn

Họ tên
E-Mail

FOLLOW US