APDL

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
APDL
APDL - Ansys Parametric Design Language
APDL dùng cho thiết kế tham số Ansys, một ngôn ngữ đắc dụng mà bạn có thể dùng để thử nghiệm những nhiệm vụ chung, hoặc dựng những mẫu mô hình mà có thể thay dổi các thông số. Trong khi tất cả câu lệnh ANSYS có thể sử dụng như một phần của ngôn ngữ này, những lệnh APDL này được thảo luận ở đây là những câu lệnh chuẩn một số lệnh cơ bản và bao quát một phạm vi rộng những đặc điểm khác như nhắc lại lệnh tệp, tệp lệnh, nhanh if-then-else, vòng lặp do những đại lượng vô hướng, vector và toám tử ma trận.
Các Giải Pháp
  • Prev
Giải pháp mô phỏng vỏ chắn điện từ
Giải pháp mô phỏng bài toán va chạm ô tô
Giải pháp mô phỏng phổ đáp ứng
Giải pháp tính toán độ ồn sinh ra trong các thiết bị
Giải pháp mô phỏng khí động đàn hồi cầu treo dây võng
Mô phỏng đáp ứng điều hòa của kết cấu (Harmonic Response)

LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH:
C2 lô 20, KĐTM Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: (84-24)39 727 464 Fax: (84-24)39 727 464
Email: info@advantech.vn

HỖ TRỢ KỸ THUẬT:
Email: support@advantech.vn

Họ tên
E-Mail

FOLLOW US