Hệ thống Web được phát triển trên nền Joomla 3.xx bởi Đinh Quyết Đào tạo ANSYS, Đào tạo Cơ khí, Đào tạo SolidWorks Đinh Văn Quyết Học SolidWorks Monmin đồ chơi an toàn đồ chơi giáo dục Đồ chơi tự kỷ Giáo dục sớm Montessori MONMIN Mấu leo núi Xà đu đa năng Đồ chơi tự kỷ< a href="https://www.monmin.net/">Giáo dục sớm Montessori

Hóa chất và hóa dầu

Trong ngành công nghiệp hóa chất và hóa dầu, vấn đề an toàn, tối ưu hóa quá trình, sử dụng năng lượng, giảm khí thải và cải tiến sản phẩm mới đã mang đến sự phát triển cho kỹ thuật và công nghệ tiên tiến. Giải pháp phần mềm và dịch vụ kỹ thuật ANSYS có thể được sử dụng cùng với các thí nghiệm, thử nghiệm và công cụ mô phỏng quá trình khác. Những ưu điểm bao gồm thiết kế và phân tích chi tiết với độ trung thực cao các thiết bị và quy trình.


Các dòng trong máy phân tách động năng cho thấy khu vực tuần hoàn thể hiện tương tác dòng và thời gian ổn định.

Courtesy ESSS.

Các khả năng rộng lớn của công nghệ ANSYS hỗ trợ rất nhiều trường vật lý, bao gồm cả cơ học chất lỏng (CFD), phản ứng, nhiệt, kết cấu, rung động và điện từ.

Dù mô phỏng chuyên biệt đối mặt với điều gì – và dù là phản ứng dựa trên đốt cháy, tỏa nhiệt, thu nhiệt, giữa các dạng, một pha hay đa pha – các giải pháp ANSYS có khả năng thiết kế những thay đổi quá trình đắc lực, có lợi cho kinh doanh tổng thể.

Các khách hàng của ANSYS bao gồm các công ty trong các phân đoạn công nghiệp sau:

 •  Hóa chất cơ bản
 •  Vật liệu tổng hợp
 •  Hóa chất nông nghiệp
 •  Sơn, sơn phủ và chất kết dính
 •  Các chất làm sạch
 •  Các sản phẩm hóa chất khác

Để đáp ứng các khách hàng này, phần mềm mô phỏng kỹ thuật ANSYS đã mang đến những cải tiến quan trọng trong các  lĩnh vực bao gồm:

 •  Các vật liệu kỹ thuật và thuộc tính hóa học đặc biệt
 •  Hiệu suất, chất lượng sản phẩm và quá trình
 •  An toàn sinh học và sản phẩm an toàn
 •  Tính khả thi trong kinh doanh và kỹ thuật
 •  Giảm thiểu năng lượng và bảo vệ môi trường
 •  Giảm thiểu chi phí

 • Lược dịch: Ths. Lê Anh Tuấn & Ms. Hoàng Anh Thư - Advantech, Jsc.

  Làm ơn ghi rõ "Nguồn Advantech, Jsc." hoặc "Theo www.advantech.vn" nếu bạn muốn phổ biến thông tin này

  TUYỂN DỤNG

  LIÊN HỆ

  VĂN PHÒNG GIAO DỊCH:
  C2 lô 20, KĐTM Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
  Tel: (84-24)39 727 464 Fax: (84-24)39 727 464
  Email: info@advantech.vn

  HỖ TRỢ KỸ THUẬT:
  Email: support@advantech.vn

  Họ tên
  E-Mail