Hệ thống máy bay không người lái

Việc sử dụng các hệ thống máy bay không người lái (UASs) đã chỉ ra sự tăng trưởng bùng nổ. Do giá trị của hệ thống UASs đã được chứng minh, sự phát triển này dường như không hề có dấu hiệu chậm lại. Tuy nhiên, ngành công nghiệp UASs phải giải quyết một số thách thức chính để đáp ứng được lộ trình phát triển và triển khai trong tương lai được vạch ra bởi các khách hàng quan trọng, Bộ quốc phòng Mỹ (DoD).

Các khó khăn đó bao gồm:

  •  Chuyển đổi từ những sân bay thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt thành một số ít các sân bay chung để có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc và kết hợp với các phạm vi lãnh thổ khác nhau (đất liền, biển, trời)
  •  Tăng cường tính năng của sân bay, chẳng hạn như bay dưới mọi thời tết, tăng cường phụ tải thương mại, tốc độ, độ bền (siêu bền), điểm – điểm, khả năng tồn tại và tiếp nhiên liệu.
  •  Tăng cường tính năng của phụ tải để làm tăng cường khả năng cảm biến nâng cao, tính tự vận hành, tính đồng đội và hợp tác, vũ khí hóa và tác chiến điện tử.
  •  Làm giảm gánh nặng về nguồn nhân lực trong khu vực hoạt động.
  •  Phát triển hệ thống máy bay không người lái một cách hiệu quả để triển khai chiến thuật một cách nhanh chóng.
  •  Mở rộng các nhiệm vụ bao gồm tháo dỡ, chuyên chở hàng hóa và di chuyển cấp cứu.
  •  Thích ứng với môi trường tài khóa hạn hẹp.

Danh mục đa môi trường của các công cụ mô phỏng của ANSYS có thể được áp dụng trên toàn bộ hệ thống. Những danh mục này phù hợp để đáp ứng nhu cầu của các nhà cung cấp và thiết kế hệ thống UASs theo cách mà giải pháp môi trường đơn lẻ không thể thực hiện. Những lợi ích đã được chứng minh của mô phỏng kỹ thuật phù hợp với trình điều khiển ngành công nghiệp hệ thống máy bay không người lái mạnh mẽ đến mức mà những hãng hiện nay không sử dụng mô phỏng kỹ thuật sẽ không có khả năng trở thành nhà thiết kế và cung cấp hệ thống máy bay không người lái trong tương lai.

Để biết thêm thông tin, hãy download tài liệu mô tả vai trò của việc mô phỏng kỹ thuật trong việc cải tiến liên tục hệ thống không người lái.


Lược dịch: Ms. Nguyễn Thị Hồng & Ths. Đinh Văn Quyết - Advantech, Jsc.

Làm ơn ghi rõ "Nguồn Advantech, Jsc." hoặc "Theo www.advantech.vn" nếu bạn muốn phổ biến thông tin này
Các Giải Pháp
  • Prev
Giải pháp mô phỏng vỏ chắn điện từ
Giải pháp mô phỏng bài toán va chạm ô tô
Giải pháp mô phỏng phổ đáp ứng
Giải pháp tính toán độ ồn sinh ra trong các thiết bị
Giải pháp mô phỏng khí động đàn hồi cầu treo dây võng
Mô phỏng đáp ứng điều hòa của kết cấu (Harmonic Response)

LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH:
C2 lô 20, KĐTM Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: (84-24)39 727 464 Fax: (84-24)39 727 464
Email: info@advantech.vn

HỖ TRỢ KỸ THUẬT:
Email: support@advantech.vn

Họ tên
E-Mail

FOLLOW US