Đào tạo phần mềm ANSYS và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học

Trong thời gian tháng 7 và tháng 8 năm 2009, Trung tâm phát triển và ứng dụng phần mềm công nghiệp ( DASI Center) đã tổ chức các lớp đào tạo phần mềm ANSYS và hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho sinh viên trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, chủ yếu của hai ngành Cơ điện tử và Kỹ thuật Hàng không.

Trong thời gian này, trung tâm đã tổ chức được các lớp đào tạo cơ bản và chuyên sâu các module của phần mềm ANSYS như: CFX, FLUENT, AUTODYN, ICEM, lập trình Add – On,... Đồng thời để có thể áp dụng những kiến thức được học vào thực tế, trung tâm cũng hướng dẫn sinh viên thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học như: Lập trình Add – on trên Ansys Workbech để thiết kế cầu trục dầm đôi, động lực học và nghiên cứu mỏi kết cấu, mô phỏng khí động học máy bay nhỏ bằng phương pháp động lực học dòng chảy CFD. Bên cạnh đó, nghiên cứu về năng lượng mới cũng là một đề tài thu hút sự quan tâm của rất nhiều sinh viên. Nhóm sinh viên lớp Kỹ thuật Hàng không K50 và K51 đã tập trung nghiên cứu tính toán, thiết kế và mô phỏng tuabin gió ba cánh loại trục ngang.

Sau thời gian học tập và nghiên cứu tại trung tâm, sinh viên đã có được những hiểu biết về phần mềm ANSYS và có định hướng nghiên cứu khoa học, thực tập tốt nghiệp cũng như làm đồ án tốt nghiệp. Trong năm học mới 2009 – 2010, trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh nhiệm vụ đào tạo và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.


Nguồn: Trung tâm Dasi

By: TS. Nguyễn Phú Khánh

Các Giải Pháp
  • Prev
Giải pháp mô phỏng vỏ chắn điện từ
Giải pháp mô phỏng bài toán va chạm ô tô
Giải pháp mô phỏng phổ đáp ứng
Giải pháp tính toán độ ồn sinh ra trong các thiết bị
Giải pháp mô phỏng khí động đàn hồi cầu treo dây võng
Mô phỏng đáp ứng điều hòa của kết cấu (Harmonic Response)

LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH:
C2 lô 20, KĐTM Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: (84-24)39 727 464 Fax: (84-24)39 727 464
Email: info@advantech.vn

HỖ TRỢ KỸ THUẬT:
Email: support@advantech.vn

Họ tên
E-Mail

FOLLOW US