Đăng ký lớp học

Học viên đăng ký thông tin khóa học theo mẫu dưới đây
Thông tin cá nhân ( * Những mục bắt buộc)
Họ và tên: *
Địa chỉ: *
Điện thoại: *
Email: *
Cơ quan:  
Thông tin khóa học
Môn học:
1. Cơ học vật liệu 10. ANSYS Maxwell
2. Lý thuyết CFD 11. ANSYS HFSS
3. Lý thuyết FEM 12. ANSYS Simplorer
4. ANSYS Mechanical WorkBench 13. ANSYS CFX FSI
5. ANSYS Mechanical APDL 14. ANSYS DesignModeler&Meshing
6. ANSYS Fluent 15. ANSYS CFX
7. ANSYS Explicit STR 16. ANSYS LS-DYNA
8. ANSYS Autodyn 17. ANSYS Design Xplorer
9. ANSYS Icepak  
Hình thức đào tạo:
Theo chương trình đào tạo thường xuyên Đào tạo theo yêu cầu
Bạn vẽ và chia lưới bằng phần mềm gì?
ANSYS Phần mềm khác Chưa biết vẽ và chia lưới
Thời gian có thể bắt đầu tham gia khóa học:
Yêu cầu cụ thể

Chú ý: Các thông tin vui lòng gõ tiếng việt có dấu để chúng tôi dễ dàng liên lạc lại!
Mã xác nhận:

   

TUYỂN DỤNG

LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH:
C2 lô 20, KĐTM Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: (84-24)39 727 464 Fax: (84-24)39 727 464
Email: info@advantech.vn

HỖ TRỢ KỸ THUẬT:
Email: support@advantech.vn

Họ tên
E-Mail