Register to training courses

Học viên đăng ký thông tin khóa học theo mẫu dưới đây
Thông tin cá nhân ( * Những mục bắt buộc)
Họ và tên: *
Địa chỉ: *
Điện thoại: *
Email: *
Cơ quan:  
Thông tin khóa học
Môn học:
1. Cơ học vật liệu 10. ANSYS Maxwell
2. Lý thuyết CFD 11. ANSYS HFSS
3. Lý thuyết FEM 12. ANSYS Simplorer
4. ANSYS Mechanical WorkBench 13. ANSYS CFX FSI
5. ANSYS Mechanical APDL 14. ANSYS DesignModeler&Meshing
6. ANSYS Fluent 15. ANSYS CFX
7. ANSYS Explicit STR 16. ANSYS LS-DYNA
8. ANSYS Autodyn 17. ANSYS Design Xplorer
9. ANSYS Icepak  
Hình thức đào tạo:
Theo chương trình đào tạo thường xuyên Đào tạo theo yêu cầu
Bạn vẽ và chia lưới bằng phần mềm gì?
ANSYS Phần mềm khác Chưa biết vẽ và chia lưới
Thời gian có thể bắt đầu tham gia khóa học:
Yêu cầu cụ thể

Chú ý: Các thông tin vui lòng gõ tiếng việt có dấu để chúng tôi dễ dàng liên lạc lại!
Mã xác nhận:

   
Solutions
  • Prev
Simulation Solution for Car Crash
Simulation Solution for Noise analysis of gear transmission system
Simulation Solution to Aeroelastic Stability problem of Suspension bridge
Solution for the Harmonic Vibration Test with Base Excitation
Solution for the modal analysis
Simulation of 3D Unsteady Multi-phase Flow in Flushing process with fake poop of a Siphonic Toilet

CONTACT

BUSINESS OFFICE:
C2, Lo 20, DTM Dinh Cong, Hoang Mai Dist., Hanoi, VietNam
Tel: (84-24)39 727 464 Fax: (84-4)39 727 464
Email: info@advantech.vn

TECHNICAL SUPPORT:
Email: support@advantech.vn

Full Name
E-Mail

FOLLOW US