Terminology

Chúc năng thuật ngữ chuyên ngành
Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Under Running(U/R)
Cầu trục di chuyển trên bản cánh phía dưới của dầm chữ I
Unstructured grid
Unstructured grid - Lưới không có cấu trúc
Các ô lưới dạng tam giác hoặc tứ diện được sắp xếp tùy ý. Không có chỉ số lưới, không có ràng buộc việc bố trí sắp xếp các ô lưới.
Upwind schemes

Sơ đồ Upwind
Sơ đồ thuật toán phương pháp rời rạc hóa số hệ phương trình vi phân từng phần Hyperbolic.

User Defined Body
Đối tượng do người dùng quy định.

CONTACT

BUSINESS OFFICE:
C2, Lo 11, DTM Dinh Cong, Hoang Mai Dist., Hanoi, VietNam
Tel: (84-24)39 727 464 Fax: (84-4)39 727 464
Email: info@advantech.vn

TECHNICAL SUPPORT:
Email: support@advantech.vn

Full Name
E-Mail