Hệ thống Web được phát triển trên nền Joomla 3.xx bởi Đinh Quyết Đào tạo ANSYS, Đào tạo Cơ khí, Đào tạo SolidWorks Đinh Văn Quyết Học SolidWorks Monmin đồ chơi an toàn đồ chơi giáo dục Đồ chơi tự kỷ Giáo dục sớm Montessori MONMIN Mấu leo núi Xà đu đa năng Đồ chơi tự kỷ< a href="https://www.monmin.net/">Giáo dục sớm Montessori

Terminology

Chúc năng thuật ngữ chuyên ngành
Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Sản xuất bồi đắp
Là một phương thức chế tạo sản phẩm bằng cách “đắp” từng lớp vật liệu lên nhau, mô phỏng theo thiết kế đã được vẽ sẵn trên phần mềm CAD
Sản xuất đắp dần
Scalar variable
Biến vô hướng - là biến mà chỉ có độ lớn và không có hướng. Ví dụ nhiệt độ, áp suất, tốc độ (độ lớn vector vận tốc).
Screw-thread
Ren
script
kịch bản (Một tập các chỉ lệnh dùng để báo cho chương trình biết cách thực hiện một thủ tục qui định, như đanưg nhập vào hệ thống thư điện tử chẳng hạn. Các khả năng script được cài sẵn trong một số chương trình. Bạn phải tìm hiểu cách viết script đó bằng loại ngôn ngữ không khác gì ngôn ngữ lập trình mini. Có một số chương trình ghi script này một cách tự động bằng cách ghi lại những lần gõ phím và chọn dùng lệnh của bạnh khi bạn tiến hành thủ tục này. Các script giống như các macro, trừ một điều là thuật ngữ macro được dành riêng để chỉ những script nào mà bạn có thể khởi đầu bằng cách ấn một tổ hợp phím do bạn tự quy định.)
Scroll bar
Thanh cuộn
Second-order upwind

Upwind bậc 2
Phương pháp rời rạc số các phương trình vi phân từng phần Hyperbolic.

Seismic waves
Sóng địa chấn

Một rung động nhiễu loạn trên trái đất lan truyền với tốc độ vài kilometers mỗi giây. Có ba kiểu sóng địa chấn chính trên trái đất: P (nhanh nhất), S (chậm hơn) và các sóng bề mặt (chậm nhất). Sóng địa chấn được tạo ra do động đất. Sóng địa chấn là những rung động từ động đất đi dọc theo trái đất, chúng được ghi lại trên những thiết bị đo (máy đo địa chấn).

Selection filter
Bộ lọc có lựa chọn
Shear strain
Biến dạng cắt - là biến dạng tác động song song với bề mặt của vật liệu mà nó đang tác động.
Shear strain rate
Tốc độ biến dạng cắt
shielding
tấm chắn
Single Girder (S/G)
Cầu trục dầm đơn có xe con chạy ở bản cánh phía dưới của dầm cầu
Single-block, structured grid
Lưới có cấu trúc, khối đơn

Đây là loại lưới có thể biểu diễn tất cả các ô lưới theo chỉ số i,j,k. Các đường lưới cần phải đi qua toàn bộ miền tính toán. Loại lưới này không thể dùng cho các hình dạng phức tạp.

Size, weight, and power (SWaP)
Kích thước, trọng lượng và nguồn điện
Sketch

Bản vẽ phác. Là kiểu biên dạng hình học 2D trong phần mềm ANSYS DesignModeler, là cơ sở để tạo hình học 3D.

Skewness
Sai lệch giữa hình dạng của ô lưới và hình dạng của ô lưới đều với cùng thể tích tương ứng. Các ô lưới có skewness cao có thể làm giảm độ chính xác và làm mất ổn định lời giải.
Skin/loft

Một lệnh trong ANSYS DesignModeler để sâu chuỗi các profile tương đồng trên các mặt phẳng khác nhau thành khối hay bề mặt tương ứng.

Sloshing

Sự sóng sánh. Ví dụ, Fuel tank sloshing – sự sóng sánh của nhiên liệu trong thùng chứa.

soda lime glass
kính đá vôi
Solutions
  • Prev
Simulation Solution for Car Crash
Simulation Solution for Noise analysis of gear transmission system
Simulation Solution to Aeroelastic Stability problem of Suspension bridge
Solution for the Harmonic Vibration Test with Base Excitation
Solution for the modal analysis
Simulation of 3D Unsteady Multi-phase Flow in Flushing process with fake poop of a Siphonic Toilet

CONTACT

BUSINESS OFFICE:
C2, Lo 20, DTM Dinh Cong, Hoang Mai Dist., Hanoi, VietNam
Tel: (84-24)39 727 464 Fax: (84-4)39 727 464
Email: info@advantech.vn

TECHNICAL SUPPORT:
Email: support@advantech.vn

Full Name
E-Mail

FOLLOW US