Terminology

Chúc năng thuật ngữ chuyên ngành
Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Panels
Các cửa sổ riêng biệt được sử dụng khi thực hiện các nhiệm vụ đầu vào. Mỗi panel là duy nhất và sử dụng nhiều dạng khác nhau của điều khiển đầu vào.
Parallel Processing in Computers
Parallel Processing in Computers - Xử lý song song trên máy tính
Quá trình xử lý đồng thời sử dụng hơn 1 bộ xử lý hoặc một nhân xử lý để thực hiện chạy một chương trình hoặc tính toán đa luồng. Ý tưởng xử lý song song làm các chương trình chạy nhanh hơn bởi vì có nhiều phương tiện (Bộ xử lý hoặc nhân) để chạy các chương trình đó. Trên thực tế, thường khó để chia một chương trình theo cách trên chia bộ vi xử lý và các nhân có thể thực hiện các phần khác nhau mà không gây cản trở nhau. Hầu hết máy tính chỉ có một bộ vi xử lý, nhưng một vài mô hình có một loạt, và đa nhân xử lý đang ngày càng phổ biến. Thậm chí có những máy tính có hang ngàn bộ xử lý trung tâm.
Parameter
Thông số, tham số
Parasolid
Định dạng file Parasolid có nguồn gốc từ nhân hình học Parasolid. Ngày nay, nó được sử dụng rộng rãi trong một loạt các ứng dụng, bao gồm SolidWorks, Ansys, và các ứng dụng khác. Parasolid có hai phần mở rộng tệp chính: .x_t, dựa trên văn bản và .x_b - định dạng dựa trên nhị phân.
Parison extrusion
Đùn phôi.
Partial differential equation
Trong toán học, phương trình vi phân từng phần (Partial differential equation - PDE) là phương trình quan hệ các đạo hàm riêng của hàm chưa biết của một số biến. Lời giải của phương trình là hàm số thỏa mãn quan hệ này.
Partial pressure
Partial pressure - Áp lực cục bộ
Pathline

Quỹ đạo dòng
Là quỹ đạo mà các hạt chất lỏng đi theo.

PDM
PDM (Product Data Management) là quản lý dữ liệu sản phẩm, tập trung tới thông tin liên quan đến những hoạt động chính của một công ty sản xuất sản phẩm cơ bản. PDM là một trong những nhân tố trong hệ thống quản lý thông tin quan trọng của công ty – khách hàng chính, nguồn cung cấp chính, nhân viên quan trọng, … Phạm vi của PDM tập trung tới việc quản lý và theo dõi, trao đổi tất cả thông tin có liên quan tới sản phẩm. Thông tin được lưu trữ và quản lý trong một hoặc nhiều file servers sẽ bao gồm thông tin kỹ thuật như CAD models, các bản vẽ và các tài liệu phụ trợ. Tài liệu phụ trợ cho biết đặc tính kỹ thuật, sơ đồ sản xuất, sơ đồ tổng thể, sơ đồ kiểm tra và chu trình kiểm tra. Nó có thể bao gồm dữ liệu quan sát được về sản phẩm. Trung tâm cơ sở dữ liệu cũng sẽ quản lý dữ liệu sau đó như chủ sở hữu của file và tình hình pháp lý của các thành phần. Gói này sẽ: điều khiển đăng ký và thanh toán của dữ liệu của sản phẩm cho nguời sử dụng, tiến hành quản lý việc trao đổi kỹ thuật và xuất ra tất cả các thành phần của sản phẩm; xây dựng và vận dụng cấu trúc sản phẩm (danh sách nguyên liệu) cho quá trình lắp ráp; và giúp đỡ quản lý cấu hình khác nhau của sản phẩm. Nó cho phép tự động báo cáo về giá của sản phẩm, …. Hơn nữa, PDM còn cho phép phổ biến rộng rãi thông tin về sản phẩm hoàn toàn trong các chương trình chạy PLM. Điều này làm tăng đáng kể khả năng của các chương trình chạy (launch process). Product Data Management tập trung tới khả năng nắm bắt và duy trì thông tin về sản phẩm và dịch vụ trong suốt quá trình phát triển và vòng đời sử dụng của sản phẩm. - Thông tin đặc trưng trong môdun PDM * Số liệu cung cấp (Part number) * Số liệu mô tả (Part description) * Nhà cung cấp * Part number and description của nhà cung cấp * Đơn vị đo lường * Giá cả * Biểu đồ hoặc bản vẽ CAD * Các bảng số liệu - Thuận lợi của PDM * Kiểm tra và quản lý tất cả sự thay đổi thông tin liên quan đến sản phẩm * Thúc đẩy và dễ dàng quay vòng vốn đầu tư * Giảm thời gian tổ chức và kiểm tra thông tin về thiết kế * Tăng khả năng sản xuất nhờ có tái sử dụng các thông tin về thiết kế * Tăng tính liên kết.
Peak flow
Lưu lượng tối đa
Pilot Capsule
Khoang lái
PLM
Product lifecycle management (PLM) là quy trình quản lý toàn bộ vòng đời (lifecycle) của một sản phẩm từ các ý niệm về nó cho tới thiết kế và sản xuất, cung cấp và loại bỏ. Đó là 1 trong 4 nền tảng cơ sở của cấu trúc công nghệ thông tin trong một tập đoàn. Tất cả các công ty đều cần quản lý các thông tin và giao tiếp với những khách hàng của họ và quản lý những tài nguyên bên trong công ty. Hơn nữa, công ty cũng cần phải phát triển, mô tả, quản lý và giao tiếp thông tin về sản phẩm của họ. - Tài liệu kèm theo * Giảm thời gian tiêu thụ * Tăng chất lượng sản phẩm * Giảm giá nguyên vật liệu * Lưu giữ quá trình tái sử dụng các thông tin cũ * Cơ cấu tổ chức cho một sản phẩm tối ưu * Hạn chế rác thải * Lưu giữ quá trình hoà nhập hoàn toàn của các dòng công việc kỹ thuật . Product Lifecycle Management (PLM) còn thực hiện mô tả việc quản lý việc mô tả và nêu đặc tính của một sản phẩm trong suốt vòng đời sử dụng của sản phẩm, chủ yếu theo quan điểm kinh doanh và kỹ thuật; nhưng ngược lại PLCM (Product Life Cycle Management) thực hiện tại nơi trao đổi hàng hóa và quan tâm đến giá trị thương mại và nhu cầu hàng hóa đó. PLM là thuật ngữ thông dụng được thực hiện bởi các phần mềm ứng dụng qua đó cho phép phát triển quá trình sản xuất sản phẩm mới. Trong phạm vi PLM có 4 vùng 1. Sản phẩm và quản lý danh mục vốn đầu tư (PPM). 2. Thiết kế sản phẩm (Cax). 3. Quản lý quá trình sản xuất (MPM) 4. Quản lý dữ liệu về sản phẩm (PMD) * Chú ý:Trong khi những phần mềm ứng dụng không đòi hỏi quá trình PLM, việc thương mại phức tạp và tốc độ trao đổi đòi hỏi thực hiện việc tổ chức càng nhanh càng tốt. PDM tập trung tới việc nắm bắt và duy trì thông tin về sản phẩm và dịch vụ trong suốt quá trình phát triển và sử dụng sản phẩm. PPM tập trung tới quản lý tài nguyên cung cấp, theo dõi sự tiến triển, lập sơ đồ cho chương trình phát triển sản phẩm (hoặc giữ uy tín). Portfolio management (quản lý danh mục vốn đầu tư) là một công cụ giúp đỡ quản lý việc theo dõi một sản phẩm mới và đưa ra những quyết định thỏa thuận khi khan hiếm nguồn tài nguyên.
Plot
Đồ thị - là một cách hiển thị kết quả trong xử lý kết quả mô phỏng CFD. Các loại đồ thị đặc trưng trong ANSYS CFX bao gồm đồ thị vector, đường dòng và đường đồng mức.
Poly-dispersed flow
dòng đa phân tán

Một dòng với nhiều đặc điểm khác nhau khối lượng, hình dạng và kích thước

Polymer pellets
Hạt polymer - nguyên liệu cho máy đùn là polymer, chúng thường được tạo thành hạt hoặc viên khi cho vào máy đùn.
Postprocessing
Quá trình phân tích kết quả số thu được từ CFD, bằng cách dùng báo cáo, số liệu và công cụ phân tích đồ họa như đồ thị, hình ảnh động…
Powertrain
Hệ thống động lực học
Bao gồm động cơ và hộp số
Pressure
Áp lực (áp suất): lực tác động lên một đơn vị mặt phẳng.
Pressure drop

Tổn thất áp suất, Độ sụt áp. Độ sụt áp là độ chênh lệch giữa áp suất đầu vào và đầu ra của đầu đùn.

Pressure far-field
Một loại điều kiện biên trong ANSYS Fluent, được sử dụng để mô hình hóa một dòng tự do nén được ở vô cùng, với số Mach dòng tự do và các điều kiện tĩnh đã xác định. Kiểu biên này chỉ sử dụng cho dòng nén được
Solutions
  • Prev
Simulation Solution for Car Crash
Simulation Solution for Noise analysis of gear transmission system
Simulation Solution to Aeroelastic Stability problem of Suspension bridge
Solution for the Harmonic Vibration Test with Base Excitation
Solution for the modal analysis
Simulation of 3D Unsteady Multi-phase Flow in Flushing process with fake poop of a Siphonic Toilet

CONTACT

BUSINESS OFFICE:
C2, Lo 20, DTM Dinh Cong, Hoang Mai Dist., Hanoi, VietNam
Tel: (84-24)39 727 464 Fax: (84-4)39 727 464
Email: info@advantech.vn

TECHNICAL SUPPORT:
Email: support@advantech.vn

Full Name
E-Mail

FOLLOW US