Terminology

Chúc năng thuật ngữ chuyên ngành
Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Neuropathy
Bệnh viêm đau dây thần kinh
Node
Điểm nút của lưới, tại đó phương trình chuyển động của chất lỏng được tính toán.
Nominal flow
Lưu lượng thường
Non-linear
Non-linear - Phi tuyến
Nonlinear
Có phi tuyến
Normal strain
Normal strain - Biến dạng pháp là biến dạng vuông góc với đơn vị diện tích của bề mặt
Nut
Đai ốc.

CONTACT

BUSINESS OFFICE:
C2, Lo 11, DTM Dinh Cong, Hoang Mai Dist., Hanoi, VietNam
Tel: (84-24)39 727 464 Fax: (84-4)39 727 464
Email: info@advantech.vn

TECHNICAL SUPPORT:
Email: support@advantech.vn

Full Name
E-Mail