Mesh

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Mesh
Tập hợp các điểm biểu diễn trường dòng chảy, tại đây các phương trình chuyển động của dòng (và nhiệt độ nếu có liên quan) đuợc tính toán.

CONTACT

BUSINESS OFFICE:
C2, Lo 11, DTM Dinh Cong, Hoang Mai Dist., Hanoi, VietNam
Tel: (84-24)39 727 464 Fax: (84-4)39 727 464
Email: info@advantech.vn

TECHNICAL SUPPORT:
Email: support@advantech.vn

Full Name
E-Mail