Hệ thống Web được phát triển trên nền Joomla 3.xx bởi Đinh Quyết Đào tạo ANSYS, Đào tạo Cơ khí, Đào tạo SolidWorks Đinh Văn Quyết Học SolidWorks Monmin đồ chơi an toàn đồ chơi giáo dục Đồ chơi tự kỷ Giáo dục sớm Montessori MONMIN Mấu leo núi Xà đu đa năng Đồ chơi tự kỷ< a href="https://www.monmin.net/">Giáo dục sớm Montessori

Terminology

Chúc năng thuật ngữ chuyên ngành
Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Laminar flow

Dòng chảy mà được chi phối bởi lực nhớt trong chất lỏng, và đặc trưng bởi số Reynold thấp. Một trường dòng chảy tầng khi vận tốc phân bố ở các điểm khác nhau theo dòng của chất lỏng đi vào là đồng nhất với các điểm khác và các hạt chất lỏng chuyển động theo dạng song song nhau. Sự phân bố vận tốc là kết quả các lớp chất lỏng chuyển động với các vận tốc tương đối khác nhau cho mỗi lớp khác nhau.

Large eddy simulation

Mô phỏng tại thang đo lớn
Mô phỏng tại thang đo lớn (LES) là phương pháp sử dụng việc tính toán trực tiếp đối với kết cấu rối có kích thước lớn mang nhiều năng lượng và mô hình hóa kết cấu có kích thước nhỏ. Phương pháp này yêu cầu lưới có độ mịn hơn phương pháp RANS nhưng thô hơn lưới sử dụng trong DNS

large-eddy simulation modeling (LES)
mô hình mô phỏng lớn
Laws of Conservation

Các vấn đề khí động lực học thường được giải quyết bằng cách áp dụng các định luật bảo toàn (laws of conservation) trên một chất lỏng liên tục. Trong nhiều vấn đề cơ bản, có ba nguyên tắc bảo toàn sau được sử dụng :

  • Bảo toàn khối lượng : Không có gì tự nhiên sinh ra hay mất đi. Nếu một phần khối lượng chất lỏng đi vào một thể tích, nó sẽ đi ra khỏi thể tích đó hoặc làm thay đổi khối lượng bên trong của thể tích.
  • Bảo toàn động lượng: một áp dụng của định luật II Newton.
  • Bảo toàn năng lương : Mặc dù có thể chuyển từ thể này sang thể khác, năng lượng tổng của một hệ cho trước luôn không đổi.
LES

Large eddy simulation: Mô phỏng xoáy lớn

Lift (force)
Lift (force) - Lực nâng
Lực nâng là thành phần lực khí động học vuông góc với hướng của dòng chảy. Lực này có tác dụng ngược với lực cản, thành phần lực khí động học song song với vật thể.
Line Body Slicing
Line Body Slicing - Tính năng kết nối
Kết nối các tính năng có sẵn để sắp xếp và tham gia bộ đỉnh và cạnh đó được tách ra bởi một khoảng cách nhỏ. Việc sắp mất dưới hình thức một duỗi và thẳng hàng của các mô hình hiện có. Mô hình sửa đổi, bổ sung các cạnh và đỉnh diễn ra và nội dung sai đều được điều chỉnh nếu cần thiết để làm cho nhân trùng nhau Tính năng này có thể được sử dụng với các công cụ may công nghiệp trong cơ thể hoạt động đúng chức năng để đảm bảo trong các mô hình kết nối với các khoảng trống và bề mặt.
Linear
Linear - Tuyến tính
Lip gap

Khe miệng đầu đùn.

Load distribution
Phân bố tải trọng
Load-bearing antenna
Ăng ten chịu tải
Loop file
Loop file - File vòng lặp
Một file tối ưu hóa (có thể là jobname.loop), được tạo ra một cách tự động thông qua file phân tích. Người sử dụng dùng file loop để thực hiện các phân tích lặp.
Low Earth orbit (LEO)
Quỹ đạo trái đất tầm thấp (LEO)
Lubrication forcLubrication force
Lumped element model

Mô hình phần tử tập trung.

Lumped parameter model

Mô hình tham số tập trung

Solutions
  • Prev
Simulation Solution for Car Crash
Simulation Solution for Noise analysis of gear transmission system
Simulation Solution to Aeroelastic Stability problem of Suspension bridge
Solution for the Harmonic Vibration Test with Base Excitation
Solution for the modal analysis
Simulation of 3D Unsteady Multi-phase Flow in Flushing process with fake poop of a Siphonic Toilet

CONTACT

BUSINESS OFFICE:
C2, Lo 20, DTM Dinh Cong, Hoang Mai Dist., Hanoi, VietNam
Tel: (84-24)39 727 464 Fax: (84-4)39 727 464
Email: info@advantech.vn

TECHNICAL SUPPORT:
Email: support@advantech.vn

Full Name
E-Mail

FOLLOW US