Terminology

Chúc năng thuật ngữ chuyên ngành
Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Gartner Hype Cycle
chu trình Kỳ vọng của Gartner là một mô tả đồ họa về một mô hình chung phát sinh với mỗi công nghệ mới hoặc sự đổi mới
Gear pumb

Bơm bánh răng
Dùng để tạo điều chỉnh áp suất cho máy đùn khi cần tăng hoặc giảm áp suất.

Geostationary transfer orbit (GTO)
Quỹ đạo chuyển tiếp địa tĩnh (GTO)
Geothermal

Địa quyển
Nhiệt tách từ lượng nhiệt trữ trong lòng đất.

GGI
General Graphical Interface - Giao diện đồ họa thông thường
GGI (General grid interface)

GGI (General grid interface) Connection)
Là phương thức kết nối lưới giữa hai mặt lưới không tương thích với nhau. Nó cho phép kết nối không tương thích vùng nút, loại phần tử, bề mặt rộng, hình dạng bề mặt và thậm chí cả các tính vật lý của dòng qua kết nối. Kết nối GGI sẽ được thực hiện theo cách thức bảo toàn và ngầm định, thậm chí khi các nút trên hai mặt của kết nối là không thẳng hàng. Tương tự như vậy khi các loại phần tử là không tương thích. Nếu kích thước của vùng kết nối một mặt là khác mặt thứ hai, thì kết nối sẽ thực hiện tự động việc chồng chất các bề mặt với nhau. Cuối cùng nó có thể thực hiện kết nối nơi mà có khoảng cách nhỏ hoặc giao lẫn của hai mặt kết nối.

Grid
Xem Mesh
Grit tank
Bể lọc cặn
GUI
GUI - Graphical user interface :bao gồm các hộp hội thoại, bảng, cửa sổ đồ hoạ, …
Solutions
  • Prev
Simulation Solution for Car Crash
Simulation Solution for Noise analysis of gear transmission system
Simulation Solution to Aeroelastic Stability problem of Suspension bridge
Solution for the Harmonic Vibration Test with Base Excitation
Solution for the modal analysis
Simulation of 3D Unsteady Multi-phase Flow in Flushing process with fake poop of a Siphonic Toilet

CONTACT

BUSINESS OFFICE:
C2, Lo 20, DTM Dinh Cong, Hoang Mai Dist., Hanoi, VietNam
Tel: (84-24)39 727 464 Fax: (84-4)39 727 464
Email: info@advantech.vn

TECHNICAL SUPPORT:
Email: support@advantech.vn

Full Name
E-Mail

FOLLOW US