Hệ thống Web được phát triển trên nền Joomla 3.xx bởi Đinh Quyết Đào tạo ANSYS, Đào tạo Cơ khí, Đào tạo SolidWorks Đinh Văn Quyết Học SolidWorks Monmin đồ chơi an toàn đồ chơi giáo dục Đồ chơi tự kỷ Giáo dục sớm Montessori MONMIN Mấu leo núi Xà đu đa năng Đồ chơi tự kỷ< a href="https://www.monmin.net/">Giáo dục sớm Montessori

Terminology

Chúc năng thuật ngữ chuyên ngành
Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Earthquake

Động đất
Sự rung động của quả đất do những chuyển động đột ngột của tầng lớp đất đá bên dưới bề mặt của nó. Sự giải phóng năng lượng đàn hồi lưu trữ do những gãy nứt đột ngột và những chuyển động của đất đá bên trong quả đất. Một phần năng lượng được giải phóng sẽ sản sinh ra những sóng động đất, như P, S và những sóng bề mặt, do đó đi theo tất cả các hướng từ điểm tâm chấn ban đầu. Những sóng này gây ra những rung động nền khi chúng đi qua. Động đất giống như nếu có những rung động đủ lớn là nguyên nhân gây ra những gia tốc nền với giá trị xấp xỉ 1 cm/s2.

Earthquake swarm

Động đất hàng loạt
Một loạt những trận động đất nhỏ, không trận động đất nào trong đó có thể được nhận dạng như sóng chính, xảy ra trong một khoảng diện tích và thời gian nhất định.

Edge proximity
Góc lân cận
EKM

EKM - Engineering knowledge manager: quản lý dữ liệu.

electric field
điện trường
electronic control units (ECUs)
bộ điều khiển điện tử (ECUs)
EMB

Extrusion blow molding
Đùn thổi.

Energy equation
Phương trình năng lượng
Enthalpy

Enthalpy - Ký hiệu là H hay enthalpy riêng là h
Là một tính chất nhiệt động lực học của hệ nhiệt động lực dùng để tính toán sự truền nhiệt trong quá trình chuẩn tĩnh diễn ra trong một hệ nhiệt động kín dưới áp suất không đổi.

Entrance hatch
Cửa vào khoang lái ( kiểu cửa lật )
Epicenter

Tâm chấn
Địa điểm trên bề mặt của trái đất thẳng phía trên nơi tập trung, hoặc chỗ xảy ra động đất.Đó là điểm trên bề mặt của trái đất thẳng lên phía trên của tâm chấn của vụ động đất bắt đầu. Động đất là do những nơi đứt đoạn không đồng đều về đặc điểm trên bề mặt trái đất có thể có chấn tâm mà không nằm trên một đường gãy trên một bề mặt. Điều này xảy ra nếu bề mặt gãy không thẳng và động đất xảy ra bên dưới bề mặt trái đất.

Epoxy resin
Nhựa epoxy
ESS
ESS - Engineering simulation solutions - Các giải pháp trong kỹ thuật mô phỏng.
Eulerian-Eulerian model

Mô hình Eulerian-Eulerian
Một trong số các mô phỏng đa pha đã được sử dụng trong CFX-5

Exhaust fan

Được sử dụng để mô hình hóa một quạt đẩy ngoài với bước ngảy áp suất và áp suất tĩnh dòng xả đã xác định.

Explicit dynamics
Động lực học tường minh.
External thread
Ren ngoài.
Solutions
  • Prev
Simulation Solution for Car Crash
Simulation Solution for Noise analysis of gear transmission system
Simulation Solution to Aeroelastic Stability problem of Suspension bridge
Solution for the Harmonic Vibration Test with Base Excitation
Solution for the modal analysis
Simulation of 3D Unsteady Multi-phase Flow in Flushing process with fake poop of a Siphonic Toilet

CONTACT

BUSINESS OFFICE:
C2, Lo 20, DTM Dinh Cong, Hoang Mai Dist., Hanoi, VietNam
Tel: (84-24)39 727 464 Fax: (84-4)39 727 464
Email: info@advantech.vn

TECHNICAL SUPPORT:
Email: support@advantech.vn

Full Name
E-Mail

FOLLOW US