Hệ thống Web được phát triển trên nền Joomla 3.xx bởi Đinh Quyết Đào tạo ANSYS, Đào tạo Cơ khí, Đào tạo SolidWorks Đinh Văn Quyết Học SolidWorks Monmin đồ chơi an toàn đồ chơi giáo dục Đồ chơi tự kỷ Giáo dục sớm Montessori MONMIN Mấu leo núi Xà đu đa năng Đồ chơi tự kỷ< a href="https://www.monmin.net/">Giáo dục sớm Montessori

APDL

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
APDL
APDL - Ansys Parametric Design Language
APDL dùng cho thiết kế tham số Ansys, một ngôn ngữ đắc dụng mà bạn có thể dùng để thử nghiệm những nhiệm vụ chung, hoặc dựng những mẫu mô hình mà có thể thay dổi các thông số. Trong khi tất cả câu lệnh ANSYS có thể sử dụng như một phần của ngôn ngữ này, những lệnh APDL này được thảo luận ở đây là những câu lệnh chuẩn một số lệnh cơ bản và bao quát một phạm vi rộng những đặc điểm khác như nhắc lại lệnh tệp, tệp lệnh, nhanh if-then-else, vòng lặp do những đại lượng vô hướng, vector và toám tử ma trận.
Solutions
  • Prev
Simulation Solution for Car Crash
Simulation Solution for Noise analysis of gear transmission system
Simulation Solution to Aeroelastic Stability problem of Suspension bridge
Solution for the Harmonic Vibration Test with Base Excitation
Solution for the modal analysis
Simulation of 3D Unsteady Multi-phase Flow in Flushing process with fake poop of a Siphonic Toilet

CONTACT

BUSINESS OFFICE:
C2, Lo 20, DTM Dinh Cong, Hoang Mai Dist., Hanoi, VietNam
Tel: (84-24)39 727 464 Fax: (84-4)39 727 464
Email: info@advantech.vn

TECHNICAL SUPPORT:
Email: support@advantech.vn

Full Name
E-Mail

FOLLOW US