RecurDyn là một bộ phần mềm CAE hiện đại, với khả năng cung cấp và kết hợp độc đáo của Multibody Dynamics (Hệ động lực học), FEA (phân tích phần tử hữu hạn) và điều khiển.

Dynamic Rigid và Flexible Body được tích hợp hoàn toàn với khả năng phân tích phần tử hữu hạn cho bài toán tuyến tính và phi tuyến tính cho phép người dùng tạo ra các chi tiết, mô hình thực tế để nghiên cứu thiết kế và cải thiện hiệu suất của sản phẩm . Bằng cách sử dụng FE lưới trực tiếp trong mô hình RecurDyn , người dùng có thể mô phỏng chuyển động tổng thể cũng như biến dạng và ứng suất cục bộ.

Xây dựng mô hình, mô phỏng và kết quả phân tích cung cấp cho người sử dụng các phương pháp thiết kế và công cụ phân tích tối ưu nhất cho những kết cấu phức tạp. Tích hợp đầy đủ khả năng phân tích phần tử hữu hạn cho bài toán tuyến tính và phi tuyến tính cho phép người dùng tạo ra các chi tiết, mô hình thực tế để nghiên cứu thiết kế và cải thiện hiệu suất của sản phẩm.

TUYỂN DỤNG

LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH:
Tầng 8, số 1 Đỗ Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: (84-24)36 649 066 Fax: (84-24)39 727 464
Email: info@advantech.vn

HỖ TRỢ KỸ THUẬT:
Email: support@advantech.vn

Họ tên
E-Mail